Hakkımızda

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TAI), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte;  F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TAI tarafından 1984 yılında TAI Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TAI birleşerek, TAI – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmişti.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TAI, proje konularına bağlı olarak;

• Yapısal Grubu,  
• Uçak Grubu,
• Helikopter Grubu,
• İnsansız Hava Aracı 
  (İHA) Sistemleri Grubu,
• Uzay Sistemleri Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, TAI tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.

VİZYONUMUZ

Özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet gücüne ulaşmış "dünya markası havacılık ve uzay şirketi" olmak.

MİSYONUMUZ

Havacılık ve uzay sektöründe ulusal güvenlik ihtiyacını karşılayan çözümler üretmek ve sanayinin gelişmesine öncülük etmek.

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük, Güvenilirlik, Yaratıcılık, Verimlilik ve Paydaş Memnuniyeti

ETİK İLKELERİMİZ

TAI bütün iş ve işlemlerinde kurumsal değerlerine ve iş ahlakına uygun davranmayı ana  etik ilkesi olarak belirler. Tüm ilişkilerinde şeffaf ve adil olmaya özen gösterir ve hesap verebilirliği sorumluluk olarak kabul eder. 

Yönetici ve çalışanlarımız şirket menfaatlerini kendi çıkarların üzerinde tutar; tüm paydaşlara karşı sorumlu ve çevreye duyarlı davranır.