İnovasyon ve Teknoloji

Üniversite-Sanayi işbirliği üniversitelerin yetişmiş ve yetişmekte olan insan gücünü sanayiinin imkanlarıyla buluşturarak başta Ar-Ge olmak üzere, amaca yönelik faaliyetlerin yürütülmesine olanak sağlayan ortak çalışma biçimidir. Bu yapının içerisinde sanayiinin birikimlerinden üniversitelerin ve üniversitelerin araştırma potansiyeli ile beşeri zenginliğinden, sanayinin yararlanması sağlanmaktadır. Bilimsel bilgi ile teknolojinin geliştirilmesi, bilginin yayılması, ürünlerin kalite ve güvenilirliklerinin yükseltilmesi, ürün çeşidinin artırılması, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin zamanında karşılanması hatta yönetilmesi, bu çalışma modelinden oldukça fayda görmektedir. Günümüzde hızla gelişen teknolojiyi yakalamanın, milli ve rekabetçi ürünler geliştirmenin temelinde Ar-Ge faaliyetlerinin olduğunun ve üniversite sanayi işbirliği çalışmalarının ise Ar-Ge faaliyetlerinin en önemli basamağını oluşturan bilimsel bilginin geliştirilmesinde önemli rolünün bilincinde olarak, TAI – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. kurumlar arası bilgi transferini arttırmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz TAI, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük yapmak misyonu doğrultusunda araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel aldığı gelişim modelinde üniversite-sanayi işbirliklerine azami önemi vermektedir. TAI Stratejik Planı 2012-2016'da yer alan "Sürdürülebilir Büyüme ve Kazanç Sağlamak" amacını yerine getirmek üzere "Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek" hedefi konulmuştur. Bu hedefin alt hedeflerinden biri "Üniversite, Araştırma Kuruluşları ve Sanayi işbirliği ile kurumsal yapıyı desteklemek" şeklinde belirlenmiştir.

Bu doğrultuda Şirketimiz, üniversiteler ve akademik kuruluşlar ile ortak gerçekleştireceği projeler için faaliyet gösterdiği sektör kapsamında yol haritası oluşturmuş, üniversitelerimiz ile eğitim ve araştırmaya yönelik işbirliği protokolleri imzalamaya başlamıştır. Bu protokoller kapsamında üniversitelerimizin fakülteleri, araştırma merkezleri ve akademisyenleri ile konu-alan bazlı bilgi ve vizyon paylaşımları gerçekleştirilmekte ve somut işbirliği projeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversite işbirliğinde araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına ek olarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde Şirketimiz personeline temel ve ileri mühendislik derslerinin verilmesi amacıyla protokoller imzalanmakta, çeşitli akademik kuruluşlar ile görüşmeler sürdürülmektedir. Ayrıca, oluşturulan TAI Teknoloji Yol Haritasında, önceliklendirilmiş teknoloji alanlarında personelimizin lisansüstü eğitim çalışmalarına destek sağlanmaktadır. 200'e yakın personelimiz bu kapsamda lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Bu çerçevede TAI'nin Bilimsel ve Teknolojik İşbirlikleri kapsamında üniversitelerle yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

DÖNER KANAT TEKNOLOJİ MERKEZİ (DKTM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TAI arasında 26 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi kapsamında TAI ODTÜ Teknokent tesislerinde Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) kurulmuştur. DKTM'nin amacı,  helikopter alanında geleceğin teknolojilerini araştırmak ve kazanmak, üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek, uzun vadede helikopter teknolojileri alanlarında yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmaktır. DKTM dünyada mevcut olmayan veya ülkemizde erişilemeyen teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda, TAI döner kanat teknoloji yol haritası ile uyumlu nitelikte ve öncelikli çalışılması planlanan proje konuları SSM ve TAI tarafından belirlenmiş olup bu konularla ilişkili çeşitli üniversitelerle, farklı projelerde faaliyetler sözleşmeye bağlanmış şekilde yürütülmektedir.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAYP ile savunma sanayi sektörünün öncelikleri doğrultusunda ve SSM'nin yönlendirmesiyle, savunma sanayi şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha sistematik hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Savunma sanayi şirketlerinde çalışanlar tarafından, üniversitelerde yapılan lisansüstü tezlerin, şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik yapılandırılması ve lisansüstü eğitim alacak olan öğrencilerin savunma sanayi şirketleri tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, TOBB ETÜ, Gebze Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hava Harp Okulu ile protokol imzalanmış ve faaliyetler başlatılmıştır.

TAI ÖZKAYNAKLARI İLE GERÇEKLEŞTİLEN VE ULUSAL/ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROGRAMLARIYLA DESTEKLENEN İŞBİRLİKLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından oluşturulan, Üniversite – Sanayi iş birliği programları ve Avrupa Birliği'nin yeni dönem Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Horizon 2020, CleanSky-2 gibi araştırma programları kapsamında üniversiteler ile yapılabilecek çalışmalar, TAI Teknoloji Yol Haritası (TYH) çerçevesinde belirlenerek başlatılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında üniversite rektörlükleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile ilgili araştırmacılara ulaşılmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda çalıştaylar düzenlenerek (DKTM Çalıştayı – 14 Mart 2014, Nanoteknoloji Çalıştayı – 2015 Yılı içinde 6 oturum şeklinde, Uzay/Uydu Teknoloji ve Uygulamaları Çalıştayı – 11-12 Kasım 2015) ve ilgili alanlardaki uzmanlar davet edilerek ortak çalışma konuları belirlenmektedir.

Bu kapsamda yapılması planlanan araştırmalar ile ilgili uzmanlara Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerin düzenlediği proje pazarları gibi çalışma alanlarında ulaşılmakta veya Teknoloji Merkezi bünyesinde belirlenen araştırma konuları TAI – PROSİS Proje Yönetim Sistemi aracılığı ile açıklanmaktadır.

Güncel araştırma konularının takip edilebilen ve proje önerisi hazırlanabilen PROSİS'e, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

https://prosis.tai.com.tr/PROSIS/