Dış Kaynaklı Onaylı Proses Listesi

TAI veya müşteri spesifikasyonlarına göre firmalarda gerçekleştirilen özel prosesler, Proses denetimlerine tabi tutularak Dış Kaynak Onaylı Proses Listesi'ne dahil edilmektedir.

Proses sınıflandırmaları Proses Kontrol Departmanı tarafından TAI/Müşteri proses şartnamelerine göre belirlenmektedir.

  • SP-TA  :  TAI onayı ile Özel Proses
  • SP-TCA  :  TAI & Müşteri onayı ile özel proses
  • UNSP-TA  :  Özel proses değil fakat TAI onayı gerektiren
  • SP-CA  :  Sadece Müşteri onayı gerektiren Özel Proses

Dış Kaynak Onaylı Prosesçi Listes'ne ulaşmak için tıklayınız.