Onaylı Kaynak Listesi

1000'in üzerinde, küçük, orta ve büyük ölçekli firma ile çalışan TAI, bu firmaları, kategorisine, iş tanımına, Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına ve gerekli gördüğü durumda Kalite Yönetim Sistemi denetim sonuçlarına göre Onaylı Kaynak Listesine dahil etmektedir.

Ayrıca, Onaylı Kaynak Listesinde yer alan firmalar periyodik olarak Kalite Yönetim Sistemi denetimlerine tabi tutularak, firmaların performansları gözden geçirilir ve Onaylı Kaynak Listesinin güvenilir bir biçimde devamlılığı sağlanır.